Deep SoIl MIxIng

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.
Deep Soıl Mıxıng (Derin Karıştırma) Sistemi

NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Derin karıştırma sistemi, mekanik delme/kesmenin yapılabildiği kıvamda ve sıkılıktaki her türlü zemine eklenen bağlayıcı malzemenin (kireç, çimento, bazen cüruf ve diğer katkılar) ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte yerinde karıştırılıp, kolon oluşturmaya dayanan etkili bir iyileştirme yöntemidir.

Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento, kireç vb.) ile zeminin bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkan veren bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilitesinde oldukça etkilidir.

Uygulama Alanları

DSM Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler. Jeoloji ve İnşaat Mühendisleri, zemin koşulları ve proje bilgileri doğrultusunda zemin iyileştirme problemine karşı sahaya özel pratik bir çözüm sunarlar.

 • Temeller
 • Kazı Çukurlarının Desteklenmesi
 • Geçirimsizlik Perdeleri
 • Rıhtım Yapıları
 • Saha Betonları
 • Endüstri Tesisleri
 • Depolama Tankları
 • Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
 • Ulaştırma Yapıları
 • Tünel Zemininin Desteklenmesi
deep-soil-mixing-derin-karistirma1

İmalat Yöntemi

Zeminin içine bağlayıcı malzemelerin eklenip karıştırılması sonucu oluşan rijit kolonlar; toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesi, proje ihtiyaçları doğrultusunda taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılması ve sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaları sınırlandırmak amacına yönelik olarak tasarlanmaktadırlar.

Derin karıştırma yöntemi kuru ve ıslak yöntem olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Kuru yöntem, zeminlerin suya doygun veya yeraltı su seviyesi altında olduğu durumlarda katkı malzemesinin karıştırıcının ucundan kompresörler yardımıyla kuru olarak enjekte edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Islak yöntemde ise çimento ve/veya kireç su ile belli oranlarda karıştırılarak oluşturdukları sıvı haldeki karışımın zemin içerisine aktarılması şeklindedir.

 1. Her iki yöntem (ıslak ve kuru) içinde, ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar yardımı ile bağlayıcı malzeme zeminle birlikte karıştırılarak tasarım derinliğine kadar uygulanır.
 2. Tasarım derinliğine ulaşıldıktan sonra seçilen yönteme göre bağlayıcı malzeme verme işlemi devam edilerek yukarıya doğru karıştırılarak çıkılır.

Her iki işlem sırasında (aşağı ve yukarı) verilen bağlayıcı malzemenin ve zeminin belirli sabit/uniform bir dozajda ve sınırlı bir çap ve hacim içinde karışımı temin edilerek rijit bir kolon oluşturulmuş olunur.